Zakaj Opera in Balet?
Zvestobo in pripadnost operi in baletu želimo vzpostaviti že v predšolskem in šolskem obdobju, ter spodbuditi tudi vzgojitelje, učitelje in starše za nadaljnjo raziskovanje opere in baleta v obeh nacionalnih institucijah SNG opera in balet Ljubljana in SNG opera in balet Maribor, tako kot je to zapisano v nacionalnem kulturnem programu in tako kot je to želja Ministrstva za kulturo, ki je ustanoviteljica.

V vsesplošni slovenski otroški in kulturni ponudbi želimo doseči prepoznavnost in pomembnost opere in baleta, ki zelo pozitivno vplivajo na samopodobo otrok. Spodbujanje k podobnim prostočasnim dejavnostim: pevski zbori, glasbene šole, baletne šole.

Z umetniškega vidika bi radi v prihodnosti postavili opero za otroke z uveljavljenim in priznanim slovenskim skladateljem, ki bo zastavljena po čarobni formuli navduševanja mladega občinstva.

Razvoj slovenske glasbene umetnosti želimo ustvarjati in poustvarjati v soodvisnosti z vsakokratnimi družbenimi oziroma družbeno-političnimi spremembami našega časa (nove tehnologije in hiter napredek informacijske dobe proti visoki brezposelnosti in socialni stiski otrok, pretirana pozornost ali preferiranje določenih kulturnih vsebin (npr. lutke za otroke) in deficit drugih kulturnih vsebin ( npr. opera za otroke). Že samo Ministrstvo za kulturo ugotavlja v obrazložitvi preteklih podprtih projektov, da gre pri projektih operne in baletne umetnosti Čarobne dežele za projekte, ki zagotavljajo prisotnost deficitarnih glasbenih vsebin v slovenskem prostoru, kjer je tovrstne ponudbe premalo.

Ne izogibamo se kulturnim in nacionalnim trenjem, sledimo vzgojnim tendencam današnjega časa in hkrati občutimo empatijo in neznanje, nezainetresiranost za tovrstno umetnost v vrtcih in šolah. Upoštevamo pedagoške, sociološke in umetnostne študije in glasbeni tok umeščamo v širši družbeni kontekst (vzgojno izobraževalna nota vseh predstav) in sledimo interakcijam z istočasnimi evropskimi gibanji (v tujini lahko zasledimo odlične prakse, ki se zavedajo pomena izobraževanja in pozicioniranja operne in baletne umetnosti že v zgodnji razvoj otrok in mladostnikov, kar se kasneje odraža kot izobraženo občinstvo, kot kulturni narod).

Ob tem pa ne pozabljamo na posameznike s posebnimi potrebami. Socialna kohezivnost je nuja v današnjem času, da ohranimo kulturo, ki je duša naroda.

Vsebinsko se opiramo na zgodovino evropskega glasbenega gledališča in tendence, ki jih zasledujemo v tujini, ter hkrati razvijamo svojevrstno formulo navduševanja in pritegovanja javnosti – tako ožje kot širše.– s čarovnijo in skrivnostnostjo, kar opera in balet tudi sta – čarobna!

Današnja pozornost, ki je namenjena vzgoji o operi in baletu se bo odražala v naslednjih 5, 10, 15 letih tudi v razvoju slovenske glasbene in širše kulture, poglobljenem znanju in kulturi obiskovanja tovrstnih predstav, nagovarjanju bodoče abonmajske javnosti in ciljnih skupin, pa tudi za tiste, na drugi strani odra, da dobijo priložnost na odru opere in baleta za otroke, kar se nenazadnje odraža tudi v delovanju glasbenih ustanov ter njihovemu družbenemu pomenu.
© 2011 - 2020 Carobna dežela
Kontakt: info@carobnadezela.si; 051 375-300
Otroške predstave, otroci, predstave za otroke, zabava, rojstni dan, najem, prostor, igralnica, carovnik, caranje, carodej, carovec, nastop, božicek, dedek mraz, miklavž, darila, podelitev daril, igranje, slavljenec, Matej, predstave, opera, operne predstave, otroške operne predstave, janko in metka, bastien in bastiena, mala vodna vila, mala morska deklica, cankarjev dom, carobna igralnica, carobna dežela, carobni grad, praznovanje, nepozabno, doživetje, darila, okrasitev, okraševanje, baloni zavijanje z baloni, živali z baloni, dekoracija, vrtci, šole, ucenci, dijaki, malcki, igrala, podjetja, obdaritev otrok, kako organizirati zabavo, za starše, popust, kulturni bazar, ponudba, gostovanje, Ljubljana, Maribor, Nova gorica, Celje, Novo mesto, razprodane predstave, organizacija dogodkov, dogodki, organiziranje, prireditev, priložnost, paket, brezplacno, novo leto, božic, december, november, cankarjev dom, narodni dom, gledališce, dvorana, triada, pedagoško usmerjene, vzgojno, ucenje.